Tez

Doktora Tez Başlığı

Doktora Danışmanı

Allilik Hidroperoksitlerden Tek Kademede 1/2,3-Triollerin Metal Katalizli Rasemik veya Asimetrik Sentezi

Prof. Dr. M. Serdar GÜLTEKİN