Projeler

 1.  “Katalitik OsO4 ve kiral ligantlar ile rasem alilik-hidroperoksitlerden tek kademede kiral 1/2,3-triollerin sentezi” TÜBİTAK (TBAG-109T815) (Proje Yöneticisi: M.Serdar Gültekin, Araştırmacılar : Haydar Göksu, Nurdan Alcan Alp) (01.05.2010-01.05.2012)
 2. “Olefinlerin PİFA [feniliyodo (III)-bis(triflorasetat)] ve TMSCl (trimetil silil klorür) ile Oksidasyonlarının İncelenmesi” Atatürk Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 2010/32. (Proje Yöneticisi: M. Serdar Gültekin, Araştırmacılar : Haydar GÖKSU, Cemalettin Alp, Nurdan ALCAN) (01.06.2010-01.06.2011)
 3. “Yeni Bir Yöntemle Epibatidin ve Türevlerinin Sentezi” TÜBİTAK (TBAG-107T397) (Proje Yöneticisi: M. Serdar Gültekin, Araştırmacılar : Haydar Göksu, Cemalettin Alp, Nurdan Alcan Alp)  (01.10.2007-01.04.2010)
 4. “Alilik Hidroperoksitlerden Bir Kademede 1/2,3-triollerin Sentezi” Atatürk Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2011/86. (Proje Yöneticisi: M. Serdar Gültekin, Araştırmacılar: Haydar GÖKSU, Cemalettin Alp, Nurdan ALCAN) (01.07.2011-01.01.2013)
 5. “Katalitik KMnO4 ve H2O2 Kullanılarak Yeni Bir Yöntemle Alkenlerden visinal cis-1,2-Diollerin Yüksek Verimlerle Sentezi” Atatürk Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2013/82. (Proje Yöneticisi: M. Serdar Gültekin, Araştırmacılar: Haydar GÖKSU, Diğdem Dalmızrak) (01.06.2013-01.06.2014)
 6. “Bazı Aminoasitlerin Düzce Yöresinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi ve Tarım Sektöründe Kullanımı” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2014.26.01.269. (Proje Yöneticisi: G.Funda GÖKÇE, Araştırmacılar: Haydar GÖKSU, İ.Temel ŞAFAK) (24.09.2014-24.09.2015)
 7. Aktivitesi Yüksek ve Geri Dönüştürülebilir Alüminyum Hidroksit Matriksine Hapsedilmiş Paladyum Nanokatalizörünün (Pd/AlO(OH) NPs) Suzuki-Miyaura Çapraz Kenetlenme Reaksiyonlarında Kullanılması” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2015.26.04.371. (Proje Yöneticisi: Haydar GÖKSU) (07.09.2015-07.02.2017)
 8. Düzce Yöresinde Yetişen Bazı Bitki Türleri Kullanılarak Bitki Çayı ve Bitkisel Krem Eldesi” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2018.26.01.669. (Proje Yöneticisi: Haydar GÖKSU) (01.03.2018-01.03.2019) (Devam Ediyor)
 9. Düzce Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulama ve Web Yönetim Uygulaması” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı. Başvuru aşamasında.
 10. Egzama İçin Bitkisel Krem ve Gıda Takviyesi” KOSGEB, Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, (proje Danışmanı: Haydar GÖKSU) (10.12.2018-10.03.2020).
 11. Benzilidenmalononitril Türevlerinin Sentezi İçin Pratik ve Ekonomik Yöntem” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 2018.26.04.880. (Proje Yöneticisi: Haydar GÖKSU) (14.11.2018-14.11.2020) (Devam Ediyor)
 12. “Geri Kazanılabilir Pd/ALO(OH) Nanopartikülleri Etkisinde İmidazol ve Arilhalojenürlerden N-Arilimidazol Türevlerinin Sentezi” Düzce Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı  (Proje Yöneticisi: Haydar GÖKSU) (21.06.2019-21.06.2020)