Ulusal Bildiriler

  1. Gerengi, H., Göksu, H., “Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yöntemi ile Benzotriazol’ün Pirinç-118 ve MM55 Alaşımlarına İnhibitör Etkisinin İncelenmesi”, II. Eser Analiz Çalıştayı, 27-30 Haziran 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sözel Sunum, Trabzon.

  2. Gerengi, H., Göksu, H., “Deli Balın %3.5 NaCl Ortamında Al-2007 Alaşımının  Korozyonu Üzerindeki Etkisi”, 26. Ulusal kimya kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla Üniversitesi,  Sözel Sunum/CD, Muğla.

  3. Dalmızrak, D., Göksu, H., Gültekin, M.S., “Yeni Bir Yöntemle Alkenlerden Visinal cis-1,2-Diollerin Sentezi”, 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 21-23 Mart 2014, Kimyagerler Derneği, Poster Sunum/CD, Antalya.

  4. Oğuz, M., Göksu, H., Şendil, K., Gültekin, M.S., “Ultrasonik Şartlar ve Su içerisinde Kiral Aminoasitlerden Kiral Schiff Bazı Sentezleri”, 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 21-23 Mart 2014, Kimyagerler Derneği, Poster Sunum/CD, Antalya.

  5. Korkmaz, K., Göksu, H., Ho, S.F., Gültekin, M.S., Sun, S., Metin, S., “ Selective Reduction of Nitro/Nitrile Compounds via TandemHydrolysis of Ammonia Borane and Hydrogenation Catalyzed by Graphene-Supported NiPd Alloy Nanoparticles 5th National Catalysis Conference (NCC-5), 23-26 Nisan 2014, Çukurova Üniversitesi, Poster Sunum/CD, Adana.